Ongelijkheid bij inschaling van rechters en officieren moet verdwijnen

16 mei 2024

Als gevolg van het huidige inschalingsbeleid blijken in de inkomens van rechters en officieren, al dan niet in opleiding, grote verschillen te bestaan. Hierdoor is sprake van een loonkloof en ongelijkheid. Als enig criterium bij de inschaling geldt nog steeds het laatstverdiende loon. Na de publicatie in Het Financieele Dagblad hierover op 14 mei – waarin NVvR-voorzitter Marc Fierstra aangaf gefrustreerd te zijn dat de loonverschillen momenteel zo weinig hebben te maken met relevante werkervaring – kwamen op 16 mei rechters in de Rechtbank Amsterdam in actie. Namens hen bood de Amsterdamse rechter Linde Dolfing het manifest ‘Gelijke Beloning van Rechters’ aan Fierstra aan.  

Met het manifest (dat in korte tijd werd onderschreven door bijna 150 rechters, raadheren en rechters in opleiding, binnen en buiten de Rechtbank Amsterdam) doen de rechters onder meer een oproep voor een eerlijke, transparante en objectieve inschalingsmethodiek, en een gelijke inschaling voor iedere beginnende rechter.

Tijdens de aanbieding gaf Dolfing aan: ‘Het gaat om ongelijkheid. Als je mensen niet gelijk behandelt, dan raak je ze in hun kern’. De NVvR hoopt dat de aanbieding van dit manifest ook een signaal is aan de Raad voor de rechtspraak, aan het College van procureurs-generaal en aan de minister om snel tot een oplossing te komen.

Applaus

De NVvR zet zich al langer in voor een beter inschalingsbeleid, waarvoor Dolfing de vereniging dankbaar was. In het afgelopen jaar is de vereniging diverse keren in gesprek geweest met de Raad, het College en de minister over de vraag of er een objectieve grond is om af te wijken het uitgangspunt ‘gelijk loon voor gelijke arbeid’. Daarbij wil de NVvR niet alleen praten over de toekomst, maar ook over compensatie van de reeds gedane onjuiste inschaling en de nog steeds voortdurende gevolgen daarvan. Dit laatste werd tijdens de aanbieding van het manifest met luid applaus ondersteund. Marc Fierstra: ‘Er is in de afgelopen jaren door de NVvR hard gewerkt aan dit dossier. Eerst om vast te stellen dat er sprake is van discriminatie en daarna om die discriminatie weg te nemen. We hebben iedereen hard nodig om tot een oplossing te komen’. De noodzaak om samen tot een goede oplossing te komen werd ook onderstreept door het Amsterdamse gerechtsbestuur.

Criteria

Differentiatie in beloning is alleen geoorloofd als dit valt te rechtvaardigen op basis van objectieve, transparante en controleerbare criteria. Ondanks het harde werk in de afgelopen periode heeft de NVvR tot haar grote teleurstelling geconstateerd dat het de werkorganisaties niet is gelukt een uitwerking van differentiatiemogelijkheden aan te leveren die aan deze criteria voldoet. Zonder deze uitwerking is de NVvR van mening dat het enige alternatief is dat iedereen bij aanvang van de opleiding hetzelfde salaris ontvangt. Ervaring wordt dan beloond doordat er eerder wordt doorgestroomd naar een salarisschaal voor rechters of officieren.

Marc Fierstra (2e van rechts) ontvangt het manifest van Linde Dolfing (midden) – foto: Ernie Buts

Lees hier het aangeboden manifest Gelijke Beloning voor Rechters.

Lees hier onze berichtgeving naar aanleiding van de publicatie ‘Rechterlijke macht baalt van eigen loonkloof’ in Het Financieele Dagblad.

Lees hier het onderzoek van ErasmusQ-Intelligence (januari 2023) ‘Beloningsverschillen m/v bij inschaling rio’s/oio’s’ dat is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven