Over dit dossier

Magistraten moeten steeds vroeger hun verlofdagen aanvragen, soms tot zeven maanden van te voren. Dit blijkt uit een enquête die de NVvR onder de leden uitzette. Ruim 700 leden (van OM en ZM) reageerden. Een veelgehoorde klacht is dat de lange termijn voor verlofaanvragen extra druk veroorzaakt boven de al (te) lang bestaande werkdruk in de gerechten en de parketten.

Het standpunt van NVvR

Volgens de NVvR is het goed om een uniforme grens te bepalen wat redelijk is om van rechters en officieren te mogen vragen. De NVvR pleit voor een termijn van maximaal vier maanden bij het aanvragen van verlofdagen. Voor verlof van geringere omvang dient de termijn waarop dit moet worden aangevraagd navenant korter te zijn.

Scroll naar boven