Terugdringen aanvraagtermijn verlof noodzakelijk in belang van werkdruk en rechtzoekenden

24 februari 2022

Magistraten moeten steeds vroeger hun verlofdagen aanvragen, soms tot zeven maanden van te voren. Dit blijkt uit een enquête die de NVvR onder de leden uitzette. Ruim 700 leden (van OM en ZM) reageerden. Een veelgehoorde klacht is dat de lange termijn voor verlofaanvragen extra druk veroorzaakt boven de al (te) lang bestaande werkdruk op de gerechten en de parketten. De NVvR pleit daarom voor een termijn van maximaal vier maanden bij het aanvragen van verlofdagen.

In het afgelopen jaar kreeg NVvR steeds vaker meldingen dat leden steeds vroeger hun verlofdagen moeten aanvragen. De roosterdruk – onder meer veroorzaakt door uitval en een tekort aan collega’s – heeft grote impact op zowel de werkdruk als op het belang van de rechtzoekenden, die soms lang op de behandeling van hun zaak moeten wachten. Naar aanleiding van deze signalen heeft de NVvR in de periode van september t/m november 2021 via een enquête een onderzoek gedaan naar de ervaringen van de leden. In totaal 707 leden (van OM en ZM) reageerden hierop.

Uit de antwoorden komt naar voren dat bijna 70 procent van de respondenten verlofdagen meer dan zes maanden van tevoren moeten aanvragen. Daarnaast blijken er landelijk en lokaal grote verschillen in de regelingen te bestaan en is sprake van veel gepuzzel met roosters. De onvrede of frustratie als gevolg van deze lange aanvraagtermijn leidt tot een negatieve werkervaring. Dat is niet alleen voor de individuele magistraat een probleem, maar ook voor de organisatie waarin deze werkzaam is.

In de reacties geven leden aan begrip te hebben voor de moeilijke klus van de roosteraars. Ook vinden leden het onwenselijk dat rechtzoekenden te lang op een zitting moeten wachten. Tijdig roosteren kan helpen om de zaaksbehandeling beter te plannen. Veel rechters en officieren moeten bij calamiteiten bijvoorbeeld zelf voor vervanging zorgen en belasten daardoor hun, toch al overbelaste, collega’s. Gezien de reeds bestaande tekorten aan rechters en officieren en de grote werkdruk, moet nog meer uitval worden voorkomen. In de komende jaren zal het steeds belangrijker worden om rechters en officieren voor het vak te behouden, om hen duurzaam inzetbaar te laten zijn en hen gezond naar de eindstreep van het pensioen te brengen.

Volgens de NVvR zou het goed zijn om een uniforme grens te bepalen wat redelijk is om van rechters en officieren te mogen vragen in dit verband. De NVvR pleit voor een termijn van maximaal vier maanden bij het aanvragen van verlofdagen. Voor verlof van geringere omvang dient de termijn waarop dit moet worden aangevraagd navenant korter te zijn.

Over de conclusies van dit onderzoek gaat de NVvR binnenkort verder in gesprek met het College van procureurs-generaal en de Raad voor de rechtspraak. Hierover heeft de NVvR op 23 februari jl. een brief gezonden.

Lees hier op hoofdlijnen de resultaten van het onderzoek.

Scroll naar boven