Verkenner werkdruk presenteert aanbevelingen aan minister Weerwind en NVvR-voorzitter Fierstra

24 april 2024

Op dinsdagmiddag 23 april presenteerde verkenner werkdruk Jaap Winter zijn aanbevelingen aan NVvR-voorzitter Marc Fierstra en de Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Eén enkele maatregel die het probleem in één keer oplost, is er volgens de verkenner niet. Hij geeft aan dat er gericht moet worden gewerkt aan zeer veel oplossingen tegelijkertijd. De NVvR herkent de inbreng van haar leden in de aanbevelingen en vindt, samen met de verkenner, dat het tijd is voor actie. Ook onderschrijft de NVvR de noodzaak om structureel bovenmatig overwerk financieel te compenseren zolang dit niet afneemt. Fierstra: “Het is tijd om te laten zien dat deze aanbevelingen onze leden in praktijk écht gaan helpen. Dat is hard nodig.”

Het gepresenteerde rapport bevat 32 concrete aanbevelingen die onder meer betrekking hebben op de verbetering van de arbeidsmarktpositie, de organisatie van de werkzaamheden, de zorg voor overbelaste collega’s en de inzet van ondersteunende medewerkers en plaatsvervangers. Ook geeft de verkenner aan dat een vergelijkend onderzoek naar de salarispositie van magistraten en hun (niet) juridische ondersteuning op z’n plaats is. Bij structureel en bovenmatig overwerk moet een passende vergoeding worden ingevoerd.

Tijdens de laatste cao-onderhandelingen werd duidelijk dat er grote behoefte bestaat aan een snelle en structurele oplossing voor de steeds verder toenemende werkdruk binnen de rechtspleging. Rechters en officieren staat het water al veel te lang aan de lippen, met alle negatieve gevolgen van dien. Daarom werd, in opdracht van de minister en de NVvR, een verkenner aangesteld die als opdracht kreeg concrete aanbevelingen te formuleren ter verlichting van de werkdruk. Bij de opdracht is bepaald dat mogelijke financiële consequenties van aanbevelingen geen reden zijn om op voorhand aanbevelingen niet over te nemen.

Verkenner Jaap Winter heeft in de afgelopen periode intensieve gesprekken gevoerd met vele collega’s binnen OM en ZM. Ook leverden de leden via een uitgebreide ledenenquête 75 pagina’s met suggesties aan en namen zij deel aan gerichte thematafels om in gesprek met vertegenwoordigers van de werkorganisaties mee te denken over oplossingen.

Tijd voor actie!

NVvR-voorzitter Marc Fierstra is blij dat het rapport er is: “De werkdrukproblemen bij rechters en officieren zijn zo groot dat we deze 32 aanbevelingen direct in ontvangst moeten nemen én meteen aan het werk moeten. Natuurlijk zullen er stevige discussies volgen over haalbaarheid, financiën, principes en praktische bezwaren. Dat doen wij ook binnen onze vereniging. Tegelijkertijd denk ik dat we niets kunnen laten liggen. We kunnen het ons niet permitteren om ook maar één van deze 32 knoppen onberoerd te laten. We moeten alles doen, in goed en gezamenlijk overleg. Tijd voor actie!”

Aanwezig bij de presentatie, v.l.n.r.:
Rinus Otte (voorzitter College van procureurs-generaal), Julia Mendlik (president Rechtbank Rotterdam), Franc Weerwind (minister voor Rechtsbescherming), Jaap Winter (verkenner Werkdruk), Marc Fierstra (voorzitter NVvR), Henk Naves (voorzitter Raad voor de rechtspraak)
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven