Lid zijn van de NVvR levert veel voordelen op, zowel collectief als individueel. Leden maken deel uit voor het grootste netwerk van magistraten in ons land en kunnen gebruik maken van de service en diensten van de NVvR. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Ondersteuning verenigingsbureau

NVvR-leden kunnen bij het verenigingsbureau terecht met inhoudelijke of rechtspositionele vragen over hun werk, zoals over het volgen van een opleiding, seniorenregelingen of arbeidsvoorwaarden. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek? Het verenigingsbureau is u graag van dienst en kan u, op basis van de opgebouwde ervaring, snel van een antwoord voorzien. Leden zijn altijd van harte welkom op ons verenigingsbureau in Den Haag. Bellen of mailen mag natuurlijk ook.

Rechtsbijstand / juridisch advies

Als lid van de rechterlijke macht kunt u bij het verenigingsbureau terecht met inhoudelijke of meer rechtspositionele vragen over uw werk. Het verenigingsbureau is u graag van dienst en geeft, op basis van de opgebouwde ervaring, snel antwoord. In bijzondere situaties kan ook worden gekozen onze externe juridische bijstand. Een rechtsbijstandverzekering maakt automatisch deel uit van het NVvR-lidmaatschap voor alle leden die langer dan zes maanden (betaald) lid zijn.

Vertrouwenspersoon

Zowel de ZM als het OM heeft een eigen NVvR-vertrouwenspersoon. De functie wordt bekleed door vooraanstaande leden binnen de vereniging én binnen de rechterlijke macht. Deze leden beschikken over een uitgebreid netwerk binnen de rechterlijke macht, maar kunnen ook met een zekere distantie – en in ieder geval in volstrekte onafhankelijkheid – oordelen over in de werksituatie gerezen problemen met collega’s of leidinggevenden. Het gaat dan om hulp en advies wanneer er niet zozeer een formeel juridische benadering gewenst is, maar juist een andersoortige, meer persoonlijke, oplossing waar alle partijen mee verder kunnen. Vertrouwenspersonen genieten de soevereiniteit en autoriteit om collega’s te helpen en hebben – mede dankzij hun bemiddelende rol -regelmatig erger kunnen voorkomen.

Activiteiten en bijeenkomsten

Gedurende het gehele jaar organiseert de NVvR exclusief voor leden zowel online als fysiek vele interessante bijeenkomsten, ontmoetingen en contactmomenten over actuele onderwerpen en specifieke thema’s. Hiervoor ontvangen leden automatisch hun persoonlijke uitnodiging, waarvoor online aanmelden mogelijk is. Deelname staat uiteraard vrij. Kijk voor meer informatie op onze activiteitenkalender.

Digitale nieuwsbrief

Tweewekelijks praten wij onze leden via onze online digitale nieuwsbrief bij over actuele ontwikkelingen binnen de vereniging en in de rechtspleging. Wilt u reageren op een bericht of heeft u een onderwerp dat u wilt delen met collega’s, laat het ons weten!

Ledenmagazine Trema

Twee keer per jaar – in het voor- en najaar – publiceert de NVvR het ledenmagazine Trema (Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht). Het magazine gaat in op actuele thema’s, verdiepende onderwerpen en ontwikkelingen binnen de rechtspleging. NVvR-leden ontvangen het magazine als ‘papieren exemplaar’ kosteloos en automatisch. De edities zijn via deze website ook hier online te lezen.

Terugvraag contributie via IKAP-regeling

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) kunnen hun contributie aanwijzen als IKAP-doel (individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket) . Het aanwijzen als IKAP-doel levert een fiscaal voordeel op dat kan oplopen tot maximaal 49,5% van het contributiebedrag.  Klik hier voor meer informatie over IKAP.

Verzekeringspakketten Ohra

De NVvR heeft voor diverse verzekeringspakketten, waaronder zorgverzekeringen, afspraken gemaakt met OHRA over collectiviteitskorting. Klik hier om uw premie en collectieve voordeel te berekenen en de voorwaarden en voordelen na te lezen. Klik hier voor het overzicht van de zorgpakketten van OHRA en CMHF. (Geldt voor alle verenigingen – dus ook voor de NVvR – waarmee OHRA via de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen) collectieve afspraken heeft gemaakt. Download hier de informatie over het OHRA Zorgcollectief 2023 voor NVvR-leden.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met ons verenigingsbureau.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven