Over dit dossier

De NVvR werkt aan de bevordering en waarborg van een (eigen) diversiteitsbeleid met een zelf geformuleerde aanpak. Diversiteit en inclusie richten zich op verschillende onderdelen: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. De NVvR maakt hier een onderscheid tussen de NVvR als werkgever, de NVvR als vereniging en de NVvR als vertegenwoordiger van een doelgroep. De NVvR zal waar nodig, nadruk leggen op één of meer van bovengenoemde onderdelen.

Het standpunt van NVvR

Vrijwel de gehele rechtspraak heeft zich gecommitteerd aan het bevorderen van een effectief diversiteitsbeleid. Het is van maatschappelijk belang dat de NVvR, als vakbond/beroepsvereniging zelf ook bijdraagt aan diversiteit en inclusie. Zowel de Raad voor de rechtspraak als het College van PG’s zijn belangrijke gesprekspartners van de NVvR en het onderwerp zal aan de bestuurlijke tafels structureel ter sprake komen. Ook zal de NVvR eigen activiteiten rondom dit thema ontwikkelen.

Scroll naar boven