De NVvR is – naast vakvereniging – de enige vakbond voor rechters en officieren van justitie, ofwel magistraten (in verschillende functies en hoedanigheden). De vakbondstaken van de NVvR verschillen in de kern niet zoveel van andere vakbonden. Met één belangrijk verschil: de onafhankelijke positie die de magistraat in een rechtsstaat bekleedt, moet worden beschermd. Dat doet de NVvR ook vanuit de vakbondsrol.

Collectieve afspraken

Als vakbond bewaakt de NVvR de collectieve belangen en de bijzondere rechtspositie van magistraten. Zo maakt de NVvR collectieve afspraken over werkdruk, overwerk, benoemingsprocedures en zijn we een gesprekspartner voor de politiek en de interne organisaties over veiligheid, diversiteit en inclusie. Net als andere sectoren kent de Rechterlijke Macht eigen cao’s, hoewel dat in ons geval feitelijk arbeidsvoorwaardenakkoorden heet. De NVvR onderhandelt met de minister voor Rechtsbescherming over de cao, waarin afspraken gemaakt worden over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Individuele hulp

Ook leden van de rechterlijke macht hebben wel eens hulp nodig bij arbeidsconflicten, of het nou gaat om advies en informatie inwinnen, het sparren met een goed ingevoerde gesprekspartner of voor het starten van een juridische procedure. De NVvR staat met deze middelen onze leden bij, zodat zij goed hun werk kunnen blijven doen. Want het winnen van een conflict is niet de hele wedstrijd – graag zorgen we ervoor dat onze leden en de werkorganisaties na het conflict weer in goede samenwerking verder kunnen.

Persoonlijk contact

De NVvR heeft een klein en professioneel verenigingsbureau. Heeft u een vraag over uw rechtspositie als magistraat, zit u ergens mee of wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van uw organisatie? Wij helpen u graag.

Scroll naar boven