Over dit dossier

De veiligheid van togadragers is een onderwerp is dat enerzijds niet onbesproken mag blijven, maar anderzijds zo min mogelijk aandacht behoort te krijgen om de risico’s niet te vergroten. Vast staat dat rechterlijke ambtenaren daar waar nodig voldoende moeten worden beschermd. De NVvR zal de komende tijd nadrukkelijk aandacht voor dit onderwerp vragen aan de bestuurlijke tafels en waar mogelijk zelf activiteiten op dit vlak ontwikkelen.

Het standpunt van NVvR

De NVvR heeft zich laten voorlichten door OM en ZM welke inspanningen er worden verricht om onze mensen zo veilig mogelijk hun werk te laten doen. Het procederen ‘onder nummer’, om daarmee de identiteit van bijvoorbeeld de officieren te beschermen, is onderwerp van gesprek in de politiek en de samenleving gelet op het belang van openbaarheid. De NVvR gaat hierover intern in beraad te gaan.

Scroll naar boven