Over dit dossier

De NVvR is een vakbond, die namens de leden van de sector Rechterlijke Macht onderhandelt over de rechtspositie van rechters en officieren van justitie. Dat gaat zowel over primaire (met name salarisontwikkeling) als secundaire arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen worden gevoerd door de leden van de rechterlijke macht zelf, in het bijzonder door het cao-team dat een mandaat krijgt van de Ledenraad van de NVvR.

Het standpunt van NVvR

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft met de minister voor Rechtsbescherming een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de rechterlijke macht. Op 8 mei jl. stemde de Ledenraad van de NVvR hiermee in. Het resultaat heeft een looptijd van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024 en omvat verschillende afspraken op het gebied van salaris en veiligheid en een tegemoetkoming voor werkdruk.

Scroll naar boven