Update #2 Verkenner Werkdruk gestart

29 augustus 2023

Het verkenningsproces naar oplossingen voor de werkdruk in de rechtspraak is op 14 juli jl. begonnen met een kick-off sessie met vertegenwoordigers van de NVvR, de Raad voor de rechtspraak, het OM en het Ministerie van J&V. Tijdens de sessie zijn vooral afspraken gemaakt over het proces. De NVvR bereidt zich momenteel voor op de invulling van de diverse inhoudelijke sessies die door de verkenner worden georganiseerd.

Om snel zicht te krijgen op de verschillende oorzaken van de ervaren werkdruk en concrete oplossingen daarvoor, worden in de maanden september en oktober parallelsessies georganiseerd met vertegenwoordigers van partijen en (externe) deskundigen over de volgende thema’s:

  1. Vergroting van de instroom van magistraten en versterking van de ondersteuning
  2. Hoe kunnen we realistisch minder doen?
  3. Organisatie, wijze van werken in ketens, cultuur en gedrag
  4. (Keten) financiering als mogelijke belemmering van efficiënte oplossingen
  5. OM-tafel over onderwerpen die specifiek het OM raken
  6. Innovatie van werkwijzen en digitalisering

Tijdens deze sessies wordt gekeken naar concrete oplossingen die op korte termijn kunnen bijdragen aan verlichting van de werkdruk en naar oplossingen met een meer structureel karakter. Suggesties die zijn gedaan naar aanleiding van een oproep van de NVvR worden meegenomen.

In de fase daarna zullen de aangedragen oplossingen, en de integraliteit daartussen, met de betrokken partijen worden besproken. Het streven is uiterlijk in januari 2024 een rapport aan te bieden met concrete oplossingen die kunnen rekenen op sterk draagvlak en bestuurlijk commitment.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven