De NVvR is een vakbond, die namens de leden van de sector Rechterlijke Macht onderhandelt over de rechtspositie van rechters en officieren van justitie. Dat gaat zowel over primaire (met name salarisontwikkeling) als secundaire arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen worden gevoerd door de leden van de rechterlijke macht zelf, in het bijzonder door het cao-team dat een mandaat krijgt van de Ledenraad van de NVvR.

Bekijk hieronder het meest recente arbeidsvoorwaardenakkoord / cao en de bijbehorende salaristabellen:

Een van de onderwerpen in de CAO RM 2022-2024 is de compensatie in tijd van de gewerkte piketuren. Over dit onderwerp is op 21 december 2023 een aanvullende circulaire verschenen. Lees hier de circulaire.

Eerder afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoorden / cao’s en de bijbehorende salaristabellen:

Arbeidsvoorwaardenakkoorden

De meeste beroepen in binnen de overheid sluiten periodiek cao’s voor de verbetering en modernisering van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor rechters en officieren van justitie, ofwel magistraten, gebeurt dat op ongeveer dezelfde manier, hoewel het formeel geen cao’s maar arbeidsvoorwaardenakkoorden worden genoemd. Dit komt omdat de rechtspositie van magistraten, vanwege hun onafhankelijke positie in onze rechtsstaat, apart in de wet is verankerd. In arbeidsvoorwaardenakkoorden worden bepaald welke wijzigingen in de wet worden aangebracht.

SORM

Rechters en officieren van justitie hebben een eigen onderhandelingstafel en hun eigen sectoraal overleg, waarin de ‘werknemer’ (vertegenwoordigd door de NVvR) en de ‘werkgever’ (vertegenwoordigd door het departement van Justitie & Veiligheid) met elkaar onderhandelen over arbeidsvoorwaardenakkoorden. Dat kan gaan over salarissen, maar ook over veiligheid, opleidingsvereisten, diversiteit en organisatieveranderingen. Dit overleg heet het SORM: Sectoraal Overleg voor de Rechterlijke Macht.

Scroll naar boven