Als lid van de rechterlijke macht kunt u bij de NVvR terecht met inhoudelijke of meer rechtspositionele vragen over uw werk. Het verenigingsbureau is u graag van dienst en kan u, op basis van de opgebouwde ervaring, snel antwoorden. In bijzondere situaties kan ook worden gekozen voor een andere aanpak, door bijvoorbeeld contact te leggen met bestuursleden, onze vertrouwenspersoon of met onze externe juridische bijstand.

Verenigingsbureau

U vraagt zich af wat de mogelijkheden zijn om en opleiding te volgen? U wilt weten wat uw rechten zijn op het gebied van seniorenregelingen, maar waar is die cao nu te vinden? En hoe moet u verder op de rechtbank als die vervelende situatie met een leidinggevende escaleert? Allemaal situaties waarin u wel wat goed advies kunt gebruiken.

De NVvR helpt u als lid verder. Ons verenigingsbureau heeft in de afgelopen decennia veel ervaring opgebouwd voor antwoorden op vragen over de arbeidsvoorwaarden of de (financiële) rechtspositie. Voor vraagstukken die niet gaan over de arbeidsvoorwaarden of de rechtspositie is er de NVvR-vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Zowel de ZM als het OM hebben een eigen NVvR-vertrouwenspersoon. Deze functie wordt bekleed door vooraanstaande leden binnen de vereniging én binnen de rechterlijke macht. Deze leden beschikken over een uitgebreid netwerk binnen de rechterlijke macht, maar kunnen ook met een zekere distantie – en in ieder geval in volstrekte onafhankelijkheid – oordelen over in de werksituatie gerezen problemen met collega’s of leidinggevenden.

De vertrouwenspersoon geniet de soevereiniteit en autoriteit om collega’s te helpen. Het gaat dan om hulp en advies wanneer er niet zozeer een formeel juridische benadering gewenst is, maar juist een andersoortige, meer persoonlijke, oplossing waar alle partijen mee verder kunnen. De vertrouwenspersonen hebben mede dankzij hun bemiddelende rol regelmatig erger kunnen voorkomen.

Juridische ondersteuning

Soms groeien problemen uit tot gecompliceerde kwesties. Ook in die situaties schiet de NVvR leden te hulp door een extern juridisch adviseur van het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laan in te schakelen. Het gaat dan om serieuze conflictsituaties in de arbeidsrechtelijke sfeer waarbij leden van de NVvR (tot een maximum van € 17.500) ondersteuning krijgen.

Leden die een vraag of een probleem hebben of een beroep wil doen op een van de vertrouwenspersonen, kunnen contact opnemen met het NVvR-verenigingsbureau.

Scroll naar boven