Vertrouwenspersonen NVvR

24 februari 2022

Wist u dat zowel de ZM als het OM een eigen NVvR-vertrouwenspersoon hebben? Deze functie wordt bekleed door vooraanstaande leden binnen de vereniging én binnen de rechterlijke macht. Zij beschikken over een uitgebreid netwerk binnen de rechterlijke macht, maar kunnen ook met een zekere distantie – en in ieder geval in volstrekte onafhankelijkheid – oordelen over in de werksituatie gerezen problemen met collega’s of leidinggevenden.

Onze vertrouwenspersonen genieten de soevereiniteit en autoriteit om collega’s te helpen. Het gaat dan om hulp en advies wanneer er niet zozeer een formeel juridische benadering gewenst is, maar juist een andersoortige, meer persoonlijke, oplossing waar alle partijen mee verder kunnen. De vertrouwenspersonen hebben mede dankzij hun bemiddelende rol regelmatig erger kunnen voorkomen.

Heeft u er behoefte aan om in contact te komen met een vertrouwenspersoon dan kan de NVvR u hiermee in contact brengen. Stuur hiervoor een bericht aan onze beleidscollega Paul Passchier.

Scroll naar boven