Over dit dossier

Het huidige inschalingsbeleid binnen de sector rechterlijke macht bevat één criterium. Inschaling geschiedt op basis van het laatstverdiende loon. Het Ministerie van J&V heeft Erasmus Q-Intelligence (EQI) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de vraag of het huidige inschalingsbeleid leidt tot ongelijke beloning mannen en vrouwen. De uitkomsten worden naar verwachting in september 2022 openbaar gemaakt.

Het standpunt van NVvR

De NVvR stelt dat inschaling enkel op basis van het eerder ontvangen salaris mogelijk leidt tot ongelijke beloning binnen de sector rechterlijke macht. De NVvR heeft daarom bij zowel de Raad voor de rechtspraak, het College van procureurs generaal en bij het departement aangedrongen op nader onderzoek. Hiermee moet duidelijk worden of het huidige inschalingsbeleid leidt tot ongelijke beloning.

Scroll naar boven