De NVvR is de vereniging van rechters en officieren van justitie. Om eraan bij te dragen dat zij hun maatschappelijke taak goed kunnen vervullen, werkt de NVvR aan zeer uiteenlopende dossiers. Deze worden samengebracht onder vier prioriteiten.

Cultuur & Kwaliteit

Het werk van de officier van justitie en de rechter is écht mensenwerk. Zij moeten hun werk onder goede omstandigheden kunnen doen. Dat vereist verlaging van werkdruk, bevordering van kwaliteit en goede besturing en organisatie van de werkorganisaties. Dit zijn voor de NVvR belangrijke onderwerpen. Daarnaast geldt dat veiligheid, diversiteit en inclusie én ethiek en integriteit voortdurend onderwerp van gesprek moet blijven.

Meer over Cultuur & Kwaliteit

Magistraat & Maatschappij

Werk van magistraten heeft impact op de samenleving. En ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op het werk van rechters en officieren van justitie. De NVvR adviseert vanuit de praktijk over wet- en regelgeving en neemt deel aan het internationale gesprek over de ontwikkeling van de rule of law. Daarnaast spant de NVvR zich in om het werk van magistraten in onze samenleving goed in beeld te brengen.

Meer over Magistraat & Maatschappij

Innovatie

Rechters en officieren van justitie zitten midden in de samenleving. Wanneer de samenleving verandert en innoveert, beweegt de rechterlijke macht mee. Altijd met oog voor de stabiliteit van de rechtspraak en de belangen van de rechtszoekenden. De NVvR vindt het belangrijk om vernieuwingen te verwelkomen en ervoor te zorgen dat onze leden in staat zijn om gebruik te maken van moderne technieken en inzichten.

Meer over Innovatie

Collectieve & Individuele belangenbehartiging

De NVvR is de vakbond van de leden van de rechterlijke macht. Om ervoor te zorgen dat de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor rechters en officieren op orde zijn, onderhandelt de NVvR met de minister van Justitie en Veiligheid. Ook zet de NVvR zich in voor onderwerpen die sterk raken aan de rechtspositie van haar leden, zoals inschaling, diversiteitsbeleid en veiligheid.

Meer over Collectieve & Individuele belangenbehartiging

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven