De NVvR is de vakvereniging van officieren van justitie en rechters. De NVvR staat voor de bewaking van de kwaliteit en toegankelijkheid van de rechtspraak en ondersteunt de ambachtelijke kwaliteit van het werk van rechters en officieren van justitie. De NVvR verenigt rechters en officieren van justitie, vertegenwoordigen hun stem in het publieke en politieke debat en komen op voor de collectieve en individuele belangen van onze leden.

Nederland telt circa 2.400 rechters en 800 officieren van justitie die gezamenlijk bijna 2 miljoen rechtszaken per jaar behandelen. Ongeveer 75% van alle rechters en officieren is lid van de vakbond en beroepsvereniging NVvR. Ook rechters en officieren in opleiding en adjunct-officieren maken deel uit van de vereniging. Naast vakvereniging is de NVvR ook de enige vakbond voor de magistratuur. Wij beschermen de rechtspositie van onze leden en onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden.

Ledenmagazine Trema

Het ledenmagazine Trema is een uitgave van de NVvR en behandelt thema’s en onderwerpen die hoog op de maatschappelijke agenda staan. Trema verschijnt in het voorjaar en najaar. NVvR-leden ontvangen automatisch een gedrukte uitgave.

NVvR Activiteiten kalender

Gedurende het hele jaar organiseert de NVvR exclusief voor leden zowel online als fysiek vele interessante bijeenkomsten, ontmoetingen en contactmomenten over actuele onderwerpen en specifieke thema’s.

IKB-regeling

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) kunnen hun contributie aanwijzen als IKB-doel (Individueel Keuzebudget) in het arbeidsvoorwaardenpakket. Dit levert een fiscaal voordeel op tot maximaal 49,5% van het contributiebedrag.

Kennismaken?

Bent u lid van de rechterlijke macht, maar nog geen lid van de NVvR? Of kent u een collega die zich wil aansluiten bij onze vereniging? Nieuwe leden ontvangen de eerste zes maanden kosteloos een kennislidmaatschap. Dit eindigt vanzelf, zonder verdere verplichtingen.

Scroll naar boven