Tijd rijp voor meer diversiteit en inclusiviteit in de rechtspraak

24 juni 2021

Diversiteit en inclusiviteit in de rechtspraak zijn voor de NVvR belangrijke onderwerpen die veelvuldig op de agenda staan, zowel intern als in onze gesprekken met de Raad en het College. Dat het breed speelt, bleek ook een aantal weken geleden uit het betwisten van de term “raadsheer”, als beeldspraak voor de discussie over diversiteit en inclusiviteit. Een groepje collega’s startte, samen met medewerkers uit andere organisaties, op LinkedIn hiervoor een actie onder de hashtag #mannelijketaalisnietneutraal. De NVvR steunt deze actie.

Zowel binnen als buiten de eigen organisatie roept de term “raadsheer” vragen op en de tijd is rijp voor een verandering. Of zoals de initiatiefnemers schrijven: “De titel ‘raadsheer’ weerspiegelt een verleden waarin de man de norm was. En dat is niet passend in de Rechtspraak, die zorg voor inclusiviteit als prioriteit heeft gesteld.”

“Taal heeft grote invloed op onze opvattingen. De titel ‘raadsheer’ straalt uit dat de hoge rechter in Nederland gewoonlijk een man is. Maar vrouwen maken al een halve eeuw deel uit van onze hoogste rechtscolleges. Samen met hun mannelijke collega’s zijn deze rechters het voorbeeld voor nieuwe generaties meisjes en jongens. De titel ‘raadsheer’ weerspiegelt een verleden waarin de man de norm was. En dat is niet passend in de Rechtspraak, die zorg voor inclusiviteit als prioriteit heeft gesteld. Wij pleiten voor vervanging van de titel ‘raadsheer’ door een neutralere benaming, zoals ‘rechter’ of anders ‘hofrechter’. Daarvoor is een wetswijziging nodig.”

Onder andere met dit bericht op LinkedIn vroegen collega’s aandacht voor hun standpunt.

Inmiddels hebben Kamerleden van D66, PvdA en GroenLinks kamervragen gesteld aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van het artikel “Raadsdames in actie: de titel raadsheer is seksistisch” in Het Financieele Dagblad op 24 mei jl.

Het initiatief is overigens niet nieuw. Zo riepen de advocaten Rosa van Zijl en Willem Jebbink, die ook bij het nieuwe initiatief zijn betrokken, de Hoge Raad in 2019 al op om in zijn rechtspraak voortaan vrouw-inclusieve taal te gebruiken.

Op de landelijke introsite van de Raad voor de rechtspraak is een poll gehouden en hieruit blijkt dat het merendeel (zo”n 80%) vóór een nieuwe titel is.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties meldt u zich dan bij het verenigingsbureau: Janine Woudstra.

Scroll naar boven