Reactie NVvR op oproep om meer diversiteit rechters

14 augustus 2018

De NVvR is blij met de aandacht die vanuit de Tweede Kamer,
in dit geval door D66, geschonken wordt aan de drijvende kracht achter de hoge
kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak: de mensen zelf. NVvR: “Op dit moment
kampt de Nederlandse rechtspraak met een groot rechterstekort en we kunnen het
ons niet veroorloven om juridische talenten te missen. Als er iets aan de wijze
waarop we werven en opleiden verbeterd kan worden, waardoor we goede mensen
kunnen toevoegen aan ons rechterskorps, dan is dat alleen maar toe te juichen.”

De NVvR realiseert zich dat dit geen eenvoudig op te lossen
probleem is: “Aan talenten, met welke culturele achtergrond dan ook,
wordt van alle kanten van de arbeidsmarkt steeds harder getrokken: het
bedrijfsleven, de advocatuur en andere delen van de overheid hebben talentvolle
juristen nodig. Men biedt daarbij regelmatig ook hogere salarissen aan
startende juristen. Daarom moet de rechtspraak een tandje bijzetten en elke kans om beter te werven aangrijpen. Het is immers
belangrijk dat de samenleving zich blijft herkennen in de rechtspraak en dat we geen talent missen. Dat
vergroot het gezag, draagvlak en het vertrouwen in de rechtspraak. De NVvR weet
gelukkig dat de organisatie van de rechtspraak daar hard mee aan het werk is.”

Scroll naar boven