Vrije tijd via PAS- of IKB-regeling?

4 juli 2023

Vanaf 2024 wordt de bestaande IKAP-regeling (Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaarden pakket) vervangen door de IKB-regeling (Individueel Keuzebudget), zoals ook geldt in de sector Rijk. Binnen de IKB-regeling bestaat het IKB-verlofsparen. In het arbeidsvoorwaardenakkoord RM 2018-2020 is afgesproken de voor rechterlijke ambtenaren bestaande PAS-regeling (Partiële Arbeidsparticipatie Senioren) met een zeer ruime overgangsregeling te vervangen door IKB-verlofsparen. Uw eigen organisatie zal u hierover gericht informeren. Als vakbond geeft de NVvR u nu alvast enkele grote lijnen mee.

Hoe werkt het in het kort?

  • In 2023 maakt elke rechterlijke ambtenaar, die in 2023 de leeftijd van 45 jaar (of ouder) bereikt, een keuze voor IKB-verlofsparen (per 1 januari 2024) of voor de (kleine/grote) PAS-regeling* (vanaf 57 jaar respectievelijk 61 jaar). (* Kleine PAS: 11,1% vermindering van werktijd met een korting op het salaris van 5%. Grote PAS: 33,3% vermindering van werktijd met een korting op het salaris van 10%. Deze percentages liggen lager voor de leeftijden 45 t/m 49 jaar.)
  • Anders dan bij de PAS-regeling is de IKB-verlofspaarregeling niet gebonden aan leeftijdscriteria. IKB-verlofsparen is een flexibele regeling waarbij elk jaar een aantal IKB-uren wordt verstrekt (standaard 64 uur per jaar). Er is ook gelegenheid om uren bij te kopen.
  • Als in 2023 geen keuze wordt gemaakt, dan wordt per 1 januari 2024 het IKB-verlofsparen toegepast.
  • Het is ook mogelijk om in 2023 te kiezen voor een latere ingangsdatum van de PAS-regeling.
  • De PAS-regeling kent een vast format waarvan niet kan worden afgeweken. De IKB-regeling biedt meer flexibiliteit. Daar tegenover staat dat de PAS-regeling meer betaalde vrije uren oplevert dan IKB-verlofsparen.
  • Wanneer de salariskorting bij de PAS-regeling zou worden aangewend om IKB-uren aan te kopen dan wordt het verschil tussen het aantal betaalde vrije uren bij de PAS-regeling en het IKB-verlofsparen verder beperkt.

Omdat de overgang van PAS naar IKB nog veel vragen oproept, volgt na de zomervakantie meer informatie, zodat u tijdig uw keuze kunt maken.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven