De NVvR is de beroepsorganisatie én vakbond voor rechters en officieren van justitie. Wie benoemd wordt als rechterlijk ambtenaar kan lid worden van de vereniging. In de statuten heeft de NVvR de verenigingsdoelen beschreven. De dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Scroll naar boven