Ander inschalingsbeleid moet loonkloof tussen oio’s en rio’s overbruggen

14 mei 2024

Gelijke arbeid moet volgens de NVvR gelijk worden beloond. De inkomens van oio’s en rio’s blijken echter als gevolg van het huidige inschalingsbeleid nog steeds sterk uiteen te liggen. Als enig criterium geldt namelijk slechts ‘het laatstverdiende loon’, waardoor de in de arbeidsmarkt bestaande loonkloof (van 3,5%) tussen mannen en vrouwen wordt geïmporteerd bij OM en ZM. In Het Financieele Dagblad geeft NVvR-voorzitter Marc Fierstra aan te balen van de beloningsverschillen: ‘We dachten dat we een transparant en eerlijk beloningssyteem hadden, maar het blijkt toch te discrimineren’.

In opdracht van het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft Erasmus Q-Intelligence (EQI) enige tijd geleden onderzoek gedaan naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de inschaling van rio’s en oio’s. In januari 2023 zijn de onderzoeksresultaten hiervan gepubliceerd. Uit het onderzoek bleek dat de huidige inschalingsmethode voor rio’s en oio’s indirecte discriminatie oplevert doordat het huidige inschalingsbeleid voor oio’s en rio’s is gebaseerd op het laatstverdiende loon.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek heeft de NVvR samen met de Minister, het OM en de Raad voor de rechtspraak gezocht naar een niet-discriminatoire wijze van inschaling van oio’s en rio’s. Deze gesprekken hebben, ondanks de constructieve houding van de NVvR, nog niet tot een oplossing geleid. De NVvR is hierover diep teleurgesteld, ook al hebben alle partijen aangegeven dat de wijze van inschaling moet worden aangepast.

Lees hier het gehele artikel ‘Het OM en de rechterlijke macht balen van eigen loonkloof’ (Het Financieele Dagblad 14 mei 2024).

Lees hier meer over het onderzoek, de resultaten en inschalingsdiscriminatie in het NVvR-dossier Inschaling.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit dossier.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven