Stand van zaken onderzoek naar inschalingsbeleid

25 maart 2021

In het laatste sectoroverleg rechterlijke macht heeft het departement aangekondigd nader onderzoek te willen doen naar eventuele (on)gelijke beloning van mannen en vrouwen bij inschaling. De NVvR pleit al enige tijd voor een dergelijk onderzoek, nadat een aantal rio’s dit onderwerp onder onze aandacht bracht.

Inmiddels is een werkgroep geformeerd waaraan de NVvR met leden van het ministerie van Justitie & Veiligheid, Raad voor de rechtspraak en College van PG’s deelneemt. Zie ook het bericht in onze nieuwsbrief van 22 oktober 2020.

Op dit moment is een concept vraagstelling in voorbereiding en worden de mogelijkheden onderzocht om het onderzoek extern te laten uitvoeren. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u hierover uiteraard.

Heeft u idee├źn, vragen en opmerkingen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Janine Woudstra.

Scroll naar boven