Stand van zaken inschalingsonderzoek

16 juli 2021

Binnenkort start het departement een inkooptraject voor een onderzoek door een extern bureau naar eventuele (on)gelijke beloning tussen mannen en vrouwen bij inschaling binnen de sector RM. Hierover zijn binnen het Sectoroverleg Rechterlijke Macht afspraken gemaakt. De NVvR pleit al enige tijd voor een dergelijk onderzoek nadat een aantal leden aandacht vroeg voor dit onderwerp.

Terugkoppeling na afronding van het inkooptraject vindt plaats in een speciaal hiervoor ingerichte werkgroep, waarin het departement, de Raad voor de Rechtspraak, het College en de NVvR met elkaar samenwerken. Ook de vervolgstappen worden dan bepaald. De werkgroep komt op 25 augustus a.s. weer bijeen.

Scroll naar boven