Ongelijke beloning en inschalingsbeleid OM en ZM

6 december 2018

Enkel inschaling op basis van het laatstverdiende loon leidt tot ongelijke beloning”. Dit is de conclusie uit het onderzoek dat een aantal rechters in opleiding hebben gehouden. Zij willen daarmee het initiatief nemen om het inschalingsbeleid te wijzigen. De NVvR neemt de stelling van de initiatiefnemers serieus en stelt dat enkel inschaling op basis van het eerder ontvangen salaris als criterium voor zowel ZM als OM onvoldoende kan zijn om tot een juiste inschaling te komen.

Sinds 1994 worden rechters en officieren van justitie (in opleiding) ingeschaald op basis van het laatstverdiende loon. Beloningsverschillen (o.a. loonkloof tussen mannen en vrouwen) zijn veelvuldig onderwerp van gesprek in de media, politiek, rechtspraak en wetenschap.

Naar aanleiding van dit initiatief zal de NVvR er bij de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal op aandringen een onderzoek in te stellen naar de gesignaleerde inschalingsproblematiek. Binnen de sector rechterlijke macht mag ongelijke beloning onder gelijke omstandigheden niet voorkomen.

 

Scroll naar boven