NVvR dringt aan op veel snellere aanpak inschalingsdiscriminatie

3 juli 2023

De NVvR baalt ervan dat de achterhaalde inschalingsmethodiek, die leidt tot een achterstelling van vrouwelijke rechters en officieren van justitie in opleiding van 3,5 procent, nog steeds wordt toegepast door de werkorganisaties. In het laatste Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM), waarin de NVvR met de werkgever spreekt over onder meer rechtspositionele kwesties, heeft de NVVR daarom met klem aangedrongen op een veel snellere oplossing van deze inschalingsdiscriminatie. In maart 2023 was immers afgesproken dat er vaart gemaakt zou worden, om te voorkomen dat een nieuwe lichting rechters en officieren in opleiding hiermee te maken zou krijgen.

Helaas bleek in het laatste overleg dat er nog weinig progressie is geboekt. De NVvR heeft daarover haar ongenoegen en zorg uitgesproken en zelf een korte termijn voorstel gedaan, waarmee tenminste een tijdelijke regeling kan worden getroffen. De werkgever heeft erkend dat er meer snelheid gemaakt moet worden. Afgesproken is dat in het eerstvolgende SORM, in september 2023, uitgewerkte oplossingsvoorstellen op de agenda zullen staan.

Vrouwelijke rechters en officieren van justitie verdienen bij de start van hun opleiding gemiddeld 3,5% minder dan hun mannelijke collega’s. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus Q-Intelligence, dat is gedaan op verzoek van het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM), het overlegorgaan tussen werkgever (de minister) en de werknemers (de NVvR). Lees hier meer over dit onderzoek.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven