Inschalingsbeleid en selectiecriteria sector RM

30 oktober 2019

Op 29 oktober jongstleden heeft de NVvR een ambtelijk overleg gehad met ministerie, de Raad voor de rechtspraak, het College voor de Rechten van de Mens en twee rechters in opleiding over de selectiecriteria bij inschaling binnen de sector RM. Doel van het gesprek was onderzoeken of er andere criteria te vinden zijn dan slechts inschaling op basis van het laatst verdiende loon.

Sinds 1994 worden rechterlijk ambtenaren ingeschaald op basis van het laatstverdiende loon. Een groep rechters in opleiding stelt dat enkel inschaling op basis van het laatstverdiende loon leidt tot ongelijke beloning. In dit kader heeft de NVvR de Raad in maart jl. een brief gestuurd met het verzoek om nader onderzoek te verrichten. In repliek is aangegeven dat de Raad – voor nu – geen aanleiding ziet tot nader onderzoek, maar wel bereid is het gesprek aan te gaan over de huidige selectiecriteria.

Op 29 oktober jl. is in het overleg uitgebreid gesproken over de effecten van de huidige selectiecriteria bij inschaling. Zo zijn er voorbeelden genoemd van ongelijke beloning (binnen de rio/oio opleiding maar ook daarbuiten) en is opgemerkt dat relevante werkervaring nu niet meeweegt bij inschaling. Tegelijkertijd zijn ook de dilemma’s die opkomen bij het ontwerpen van dergelijke inschalingsmethodiek besproken.   

Na deze nadere verkenning zal de NVvR zich opnieuw buigen over dit onderwerp, om te bezien hoe de bestaande zorgen van de achterban over hun inschaling kunnen worden weggenomen, waarbij tegelijkertijd een werkbaar, transparant en rechtvaardig inschalingsbeleid bestaat.  

Scroll naar boven