Vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid – reactie NVvR op Visitatierapport

11 december 2019

De Visitatiecommissie Gerechten presenteerde in april haar rapport Goede rechtspraak, sterke rechtsstaat. De NVvR heeft het rapport van de visitatiecommissie en de reacties daarop van de Raad voor de rechtspraak en de minister bestudeerd en uitgebreid besproken. Vermindering van de werkdruk heeft volgens de NVvR de hoogste prioriteit. Daarnaast moeten bestuurders en magistraten gezamenlijk werken aan een veilig werkklimaat en verantwoordelijkheid nemen voor de rechtspraak als geheel.  

Lees hier de complete reactie (pdf).

De NVvR legt in haar reactie de nadruk op het verminderen
van de werkdruk en het vergroten van betrokkenheid van rechters en raadsheren
bij de organisatie van de rechtspraak. Dat kan alleen als sprake is van een gezond
en veilig werkklimaat waarin bestuurders en magistraten elkaar vertrouwen. Net
als de Raad voor de rechtspraak is de NVvR van mening dat meer aandacht aan
leiderschap moet worden besteed. De NVvR betwijfelt echter of het volgen van
een MBA, zoals de raad voorstelt, leidt tot de gewenste vorm van
vertrouwenwekkend leiderschap. Moderne leiders denken volgens de NVVR niet
uitsluitend in modellen, maar vooral in mensen. Moreel en ethisch leiderschap
is nodig om de verbinding tussen bestuurders en de werkvloer stevig te
verankeren. De afstand tussen bestuurders en de werkvloer die de afgelopen
jaren steeds is gegroeid, moet worden verkleind. Daarnaast onderschrijft de
NVvR de constatering van de Visitatiecommissie dat rechters ook zelf verantwoordelijkheid
moeten nemen voor de (organisatie van de) rechtspraak. Structurele aandacht
voor kritische zelfreflectie in de (permanente) opleiding van rechters zou
ertoe kunnen bijdragen dat veranderingen beklijven.

 

Scroll naar boven