Uitslag enquête flexplekken

6 juni 2019

Ruim 74% van de respondenten met een flexplek, vindt dat er onvoldoende (één- of tweepersoons) concentratiewerkplekken beschikbaar zijn. Ruim 78% is van mening dat het werken met flexplekken moet worden heroverwogen.

De NVvR vindt dat rechters en officieren hun werk goed geconcentreerd en onder optimale omstandigheden moet kunnen doen. In dit kader heeft de NVvR op 21 mei jongstleden een uitvraag gedaan bij de leden over flexplekken. Een hoge respons (ruim 1140 leden hebben de enquête ingevuld en van commentaar voorzien), waarvoor dank! De uitslag van de enquête zal binnenkort worden besproken met de commissie rechtspositie en het bestuur van de NVvR. Ook in de lopende cao-onderhandelingen heeft het onderwerp flexplekken de aandacht.

Scroll naar boven