Heroverweeg flexplekken

8 november 2018

In het laatste bestuurlijk overleg met de Raad voor de rechtspraak heeft de NVvR gepleit om het landelijke uitgangspunt van het werken met flexplekken te heroverwegen. Aan de randvoorwaarden om succesvol te werken met flexplekken wordt niet voldaan. Zo is KEI  grotendeels stilgevallen, waardoor papierloos werken praktisch onmogelijk is. Daarbij zijn de door de NVvR gehoorde ervaringen met het werken met flexplekken vrijwel altijd negatief. Veel externe organisaties komen bovendien al terug op het werken met flexplekken.

Om rechters en officieren van justitie hun werk goed te kunnen laten doen, is het noodzakelijk om altijd te kunnen beschikken over een goede concentratiewerkplek. Geen afleiding door geluid en beweging van buitenaf is nodig om onder hoge tijdsdruk de vereiste hoge kwaliteit te kunnen blijven leveren.

De NVvR zal binnenkort haar achterban bevragen om een definitief standpunt over flexplekken te kunnen innemen.

Scroll naar boven