Flexwerken vergt voldoende concentratieplekken én goed overleg

12 juni 2018

Door het invoeren van “Het Nieuwe Werken” gaan steeds meer rechters en officieren van justitie werken met flexplekken. De NVvR vindt dat rechters en officieren van justitie goed moeten kunnen werken, en volgt deze ontwikkeling vanuit dat perspectief nauwgezet. De eerste prioriteit van de NVvR is aandacht te vragen voor het realiseren van voldoende concentratieplekken.

Om rechters en officieren hun werk goed te kunnen laten doen, is het onder andere noodzakelijk om altijd te kunnen beschikken over een goede concentratiewerkplek. Geen afleiding door geluid en beweging van buitenaf is nodig om onder hoge tijdsdruk de vereiste hoge kwaliteit te kunnen blijven leveren. De NVvR sluit hiermee aan bij de eindrapportage van het onderzoeksprogramma 2014-2017 van het Center for People and Buildings (CfPB) van februari 2018.

Waardering moet omhoog
De NVvR vindt het belangrijk dat rechterlijk en gerechtsambtenaren en diens vertegenwoordigers met de bestuurders in gesprek blijven over de vereisten van een goede werkplek. De waardering van de werkplekken, zoals blijkt uit de evaluatie van de CfPB, is te laag om goede kwaliteit te kunnen leveren en moet dus omhoog. Dat kan alleen door hier gezamenlijk aan te werken. De lokale besturen zijn immers verantwoordelijk voor het kantoorconcept en daarmee ook voor de werkplektevredenheid. Door te luisteren naar de wensen van de medewerkers kan een goede werkplek naar een hoger ambitieniveau worden getild. Het is daarnaast aan alle medewerkers om duidelijk te (blijven) maken wat nodig is om te kunnen werken, bijvoorbeeld door dat direct aan de leidinggevenden aan te geven of aan de vertegenwoordigende organisaties, zoals de ondernemingsraad of de NVvR. De afgelopen tijd heeft de NVvR in haar eigen achterban navraag gedaan naar de ervaringen van leden die werken met flexplekken en daaruit blijkt vooral een zorgpunt in de hoeveelheid concentratieplekken te liggen. De NVvR zal daarom extra aandacht vragen voor dit onderwerp.

Scroll naar boven