NVvR in 2022: borging rechtsstaat, veiligheid magistraten en goede werkomstandigheden

13 januari 2022

De NVvR staat in de startblokken voor een actief 2022. Veel van onze werkzaamheden en onze verenigingscommunicatie hebben wij in de afgelopen maanden noodgedwongen anders ingericht. Veelal verenigen we nu online, maar toch zo persoonlijk mogelijk. Ook voor dit nieuwe verenigingsjaar hebben wij veel voor u in petto.

Natuurlijk blijft de belangenbehartiging van alle NVvR-leden voor ons bovenaan staan. Voor dit nieuwe jaar hebben wij daarom voor u een omvangrijk en ambitieus beleids- en activiteitenprogramma ontwikkeld. Natuurlijk houden wij u hiervan vrijwel wekelijks op de hoogte via onze online berichtgeving. Een tip van de sluier lichten wij hier alvast graag voor u op.

Onze werkzaamheden en belangenbehartiging brengen wij vanaf 2022 samen onder vier uitgangspunten, waarvoor wij onze inzetten met úw steun.

Cultuur en kwaliteit, met onder andere aandacht voor het vakmanschap van magistraten, verlaging van de werkdruk, bevordering van de kwaliteit, besturing, benoeming en vertegenwoordiging in de rechtspraak, borging van de professionele standaarden, ethiek en integriteit, diversiteit en inclusie, veiligheid van togadragers.

Magistraat en maatschappij, waarbij wij ons onder andere richten op de (inter)nationale borging van onze rechtsstaat, beleid en wetgeving voor onze rechtspleging, beeldvorming van de magistratuur.

Innovatie, waarbij wij ons inzetten voor de verdere digitalisering van de rechtspleging en andere vormen van conflictoplossing door professionele ontmoetingen met onder andere de advocatuur.

Collectieve en individuele belangenbehartiging blijft een belangrijke pijler onder onze vereniging, want de NVvR is immers ook vakbond. Wij richten onze aandacht o.a. op arbeidsvoorwaarden-akkoorden (cao’s), (rechts)hulp bij conflicten, de ontwikkeling van een voor rechterlijke collega’s aantrekkelijke arbeidsmarkt en een evenwichtig inschalingsbeleid voor alle magistraten.

Omdat wij in dit nieuwe verenigingsjaar nog niet kunnen voorspellen op welke manier of wanneer wij elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten, houden wij ook de komende tijd zoveel mogelijk online contact met u. Wij steken diverse communicatiemiddelen hiervoor in een nieuw jasje. Vanuit onze nieuwe NVvR-studio, die wij in december in gebruik hebben genomen, met webinars en podcasts. Via persoonlijke berichten, met een vernieuwde website (die wij dit voorjaar introduceren), ons ledenmagazine Trema (dat wij eveneens vernieuwen) en natuurlijk via onze digitale nieuwsbrieven. En heeft u vragen of suggesties over de taken die ons te doen staan, schroom dan niet om ons “ouderwets” te mailen of te bellen. Alle hulp is welkom en u krijgt altijd antwoord van ons. Want binnen onze vereniging staat “samen” voorop. Hoe dan ook: wij houden contact!

Wilt u meer weten? Klik dan hier voor ons volledige jaarplan 2022.

Scroll naar boven