NVvR: breng snel de gevolgen van vertraging KEI in beeld

13 februari 2018

De berichtgeving over de moeizame stand van zaken rondom KEI roept bij de NVvR nog veel vragen op over de mogelijke gevolgen.
In de brief van de Centrale Ondernemingsraad, die kort na de bekendmaking van de stagnatie de landelijk media haalde, worden de zorgen van de NVvR goed verwoord.

“Het is slecht nieuws voor vernieuwing en voor innovatie in
de rechtspraak. Want het gaat natuurlijk zo veel verder dan de zorgen over de
digitalisering van de rechtspraak,” zo stelt waarnemend voorzitter Roel Dona. “De
ontwikkelingen van KEI staan niet op zichzelf. KEI is de afgelopen jaren het
antwoord geweest op alle moeilijke vragen omtrent doorlooptijden, werkdruk, financiën,
kwaliteitsbewaking, noem maar op. Het is kader stellend geweest voor de
invoering van flexplekken en het Nieuwe werken. De gevolgen moeten allemaal
goed in beeld gebracht worden. Daar zal de Raad een flinke kluif aan hebben.”

De NVvR wil graag samen met de gerechtsbesturen en de Raad
voor de rechtspraak ervoor zorgen dat de gevolgen van deze stagnatie geen
cultuur van innovatiepessimisme in de hand werkt. KEI komt daarom weer hoog op
de bestuurlijke agenda te staan.

Scroll naar boven