Voorzitter Marc Fierstra doet oproep: veelkoppige monster van de werkdruk bestrijden

16 mei 2023

In het recente cao-akkoord voor de rechterlijke macht is afgesproken een onafhankelijke verkenner aan te stellen die binnen zes maanden met concrete maatregelen moet komen om de werkdruk te bestrijden. NVvR-voorzitter Marc Fierstra doet daarom een oproep onder alle magistraten.

Binnen de NVvR lopen de verwachtingen over de verkenner uiteen. Fierstra ziet het ook als een kans en een gelegenheid om te vertellen wat er op de werkvloer aan mogelijkheden zijn om de werkdruk meteen of op termijn te verminderen. Fierstra roept daarom iedere rechter en officier op een bijdrage te leveren aan de agenda waarmee de verkenner op pad wordt gestuurd. Elk idee, elke denkrichting of uitgewerkte suggestie is welkom.

De verkenner gaat nadrukkelijk niét onderzoeken óf de werkdruk te hoog is. Want dat is zo en door alle partijen inmiddels volmondig erkend.

Fierstra: “Inmiddels is voldoende aangetoond dat het water rechters en officieren aan de lippen staan. Heel frustererend voor alle magistraten. Het vormt ook een risico voor de samenleving, die we niet tekort willen doen als het gaat om rechtsbescherming en veiligheid. En dat is óók een bedreiging voor de vervulling van de rol van magistraten in de rechtsstaat. Op de werkvloer zien magistraten beter dan wie dan ook wat nodig is om de werkdruk terug te brengen, het werk weer werkbaar te maken en op welke manier het vak voor toekomstige collega’s aantrekkelijk kan worden gemaakt. Anders blijft het dweilen met de kraan open”.

Ideeën en suggesties kunnen tot 2 juni a.s. worden aangeleverd via cao@nvvr.org.

Bekijk hier de videoboodschap en oproep van NVvR-voorzitter Marc Fierstra.

Scroll naar boven