Update #3 Verkenner Werkdruk

16 november 2023

Gedurende september en oktober 2023 heeft Jaap Winter in het verkenningsproces naar oplossingen voor de werkdruk in de Rechterlijke Macht op zes verschillende thema’s sessies georganiseerd. Aan deze sessies deden verschillende vertegenwoordigers van de NVvR, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie & Veiligheid mee, naast deskundigen op bepaalde onderwerpen.

De thema’s van de sessies waren:

  • Vergroting van de instroom van rechters en versterking van de ondersteuning
  • Hoe kunnen we realistisch minder doen?
  • Organisatie, wijze van werken in ketens, cultuur en gedrag
  • (Keten) financiering als mogelijke belemmering van efficiënte oplossingen
  • OM-tafel
  • Innovatie van werkwijzen en digitalisering

De eerste sessies per thema hebben tot een rijke inventarisatie van informatie geleid, zowel over de oorzaken als voor de oplossingen, waarin de verschillende perspectieven vanuit de organisaties vertegenwoordigd waren. De gesprekken waren openhartig en men ging de moeilijke onderwerpen niet uit de weg.

Tijdens de tweede sessies hebben de deelnemers onder leiding van de Verkenner concrete oplossingen verder besproken, aan de hand van vragen over: wat er in de weg staat aan de oplossing, wat er nodig is om het te organiseren, en welk effecten op de korte, midden- en lange termijn verwacht worden voor de werkdruk.

Daarnaast heeft de Verkenner ook gesproken met andere vertegenwoordigers van de verschillende geledingen, waaronder de voorzitters van de COR van het OM en de ZM, en vertegenwoordigers uit de ondersteuning van zowel OM en ZM.

In deze sessies zijn alle betrokkenen op een constructieve manier met elkaar in gesprek gegaan, met een drive om diepgaand te verkennen waar de mogelijkheden, en ook de onmogelijkheden, zitten van de voorgestelde oplossingen.

We komen nu in de tweede fase van het proces, waarin de Stuurgroep met bestuurlijke vertegenwoordiging van de vier organisaties de mogelijke oplossingen bespreekt en wordt gestreefd naar zo groot mogelijk draagvlak en bestuurlijk commitment voor aangedragen oplossingen. Het streven is uiterlijk in februari 2024 tot een rapport te komen met aanbevelingen voor concrete oplossingen die kunnen rekenen op sterk draagvlak en bestuurlijk commitment.

Scroll naar boven