Onderhandelingsresultaat bereikt tussen minister en rechterlijke macht

17 april 2023

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft met de minister voor Rechtsbescherming een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de rechterlijke macht. Op 8 mei aanstaande stemt de Ledenraad van de NVvR hierover. Het resultaat heeft een looptijd van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024 en omvat verschillende afspraken op het gebied van salaris en veiligheid en een tegemoetkoming voor werkdruk.

NVvR-voorzitter Marc Fierstra: “Ons cao-team ziet het huidige resultaat als het hoogst haalbare. Dat is het bestuur met hen eens. Verschillende problemen zijn opgelost zoals het in stand houden van de bestaande onkostenvergoeding, maar een structurele oplossing voor de hoge werkdruk en het overmatige overwerk is niet gevonden. Dat is teleurstellend, omdat dit voor de kwaliteit van het werk en voor de gezondheid van onze leden essentieel is. We stellen hiervoor nu een onafhankelijke verkenner aan, die binnen zes maanden als een breekijzer aan het werk moet om met serieuze oplossingen te komen.”

Voorafgaand aan dit resultaat werden de onderhandelingen een tijdlang geschorst, omdat de vakbond van mening was dat de werkgever te weinig ambitie toonde om de problemen van rechters en officieren van justitie écht aan te pakken. Hierdoor zou de rechterlijke macht minder aantrekkelijk als werkgever worden voor de huidige en toekomstige generaties. Vlak voor het verstrijken van het ultimatum kwam de minister met enkele toezeggingen, waardoor acties en werkonderbrekingen werden opgeschort.

Op 8 mei aanstaande stemt de Ledenraad van de NVvR over het onderhandelingsresultaat. Tot die tijd worden de leden van de NVvR geraadpleegd.

Loon en werkdruk

Het resultaat omvat een loonstijging voor rechterlijke ambtenaren van 2,5% (met daarbovenop € 75,- bruto) per 1/7/22, 3% per 1/4/23 en 1,5% per 1/1/24. Ook is er compensatie afgesproken voor werkdruk in de vorm van incidentele vergoedingen, opgeteld tot € 4.900,- (bruto, bij een volledige werkweek). Er is ondanks diverse voorstellen van de NVvR geen overeenstemming bereikt voor een structurele regeling (in de vorm van tijd of geld) voor compensatie van het overmatige overwerk. De vakbond en de minister stellen wel gezamenlijk een onafhankelijke verkenner aan om oplossingen te vinden voor de werkdruk en het overmatige overwerk. Deze verkenner heeft zes maanden om concrete aanbevelingen voor oplossingen te doen.

Overige afspraken

In het onderhandelingsresultaat zijn onder meer over de volgende onderwerpen afspraken gemaakt:

  • Veiligheid van rechterlijke ambtenaren: de werkgroep Veiligheid zal deze problematiek verder in kaart brengen en de NVvR zet in op onder meer een inconveniententoeslag voor diegenen die hiermee te maken hebben.
  • Piket: er is afgesproken dat de gewerkte uren voor piketdienst daadwerkelijk kunnen worden opgenomen (tijd voor tijd).
  • IKB: verder stapt de sector Rechterlijke Macht net als de sector Rijk over van het Ikap-stelsel naar het Individueel Keuzebudget (IKB). Daarbij zijn de afspraken voor de overgang van de oude PAS-regeling naar het nieuwe verlofsparen in ons voordeel aangepast. Voor de overgang van de bestaande PAS-regeling naar het IKB-spaarverlof is een ruime overgangsregeling afgesproken.  
  • Aanvraagtermijn verlof: gerechten en parketten worden opgeroepen om een maximale termijn van vier maanden aan te houden voor het aanvragen van verlof.
  • Thuiswerken: er zijn aanvullende voorzieningen voor het faciliteren van thuiswerken afgesproken.

Lees hier het complete onderhandelingsresultaat.

Lees hier de samenvatting van het onderhandelingsresultaat.

Bekijk hier de videoboodschap van NVvR-voorzitter Marc Fierstra met een toelichting op het onderhandelingsresultaat.

Scroll naar boven