NVvR vraagt aandacht bij OM voor tijdbestedingsonderzoek

25 mei 2022

Uit het onlangs verschenen tijdbestedingsonderzoek (TBO) OM blijkt dat officieren van justitie nog steeds onverantwoord veel – en vaak structureel – overwerken. Zonder dit structurele overwerk lijkt de kwalitatieve uitoefening van de functie van officier van justitie dikwijls niet meer mogelijk. Het overwerk gaat ten koste van de duurzame inzetbaarheid, brengt risico’s met zich mee voor kwaliteit, kan negatieve gevolgen hebben voor de uitstroom van officieren van justitie en op de aantrekkelijkheid voor het werken bij het OM. In een brief aan het College van procureurs-generaal luidt de NVvR de noodklok.

De NVvR vraagt al jaren aandacht voor het overwerkprobleem. Tot op heden heeft dit niet geleid tot concrete maatregelen om het vele overwerk of de onaanvaardbaar hoge werkdruk terug te dringen. In een op 20 mei jl. verzonden brief vraagt de NVvR het College van procureurs-generaal daarom om een actieplan om deze situatie snel te veranderen. Gezien de omvang van het gemiddelde structurele overwerk en de lange periode waarin dit probleem speelt, vindt de NVvR het noodzakelijk dat er op korte termijn (twee maanden) een conceptplan ligt.

Omdat een vergelijkbare situatie zich ook al langere tijd voordoet bij rechters en raadsheren zond de NVvR op 10 mei jl. hierover eveneens een brief naar de Raad voor de rechtspraak.

Scroll naar boven