NVvR-advies over Klokkenluidersregeling rechtspraak

7 maart 2024

De NVvR heeft onlangs een advies uitgebracht aan de demissionaire minister voor rechtsbescherming over het concept wetsvoorstel Klokkenluidersregeling rechtspraak. De NVvR onderkent de noodzaak en het belang van een eigen klokkenluidersregeling en spreekt haar waardering uit voor het wetsvoorstel.

Het is een zorgvuldig ontworpen en op maat gesneden regeling, rekening houdend met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, die aansluiting vindt in de systematiek van de bestaande klachtenregeling en de regeling uit hoofde van de Wet bescherming klokkenluiders. Een eigen regeling voor de rechtspraak is nodig en wenselijk omdat een onderzoek door een externe organisatie of partij naar aanleiding van een melding die de functie van rechter raakt op gespannen voet staat met de Grondwet (art. 116 lid 4).

Lees hier het advies.

Scroll naar boven