Klokkenluidersregeling Rechtspraak

26 februari 2024 | WeCo

De NVvR onderkent de noodzaak en het belang van een eigen klokkenluidersregeling voor de rechtspraak en spreekt haar waardering uit voor het wetsvoorstel. Die waardering ziet in het bijzonder op de zorgvuldige wijze waarop – rekening houdend met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht – een op maat gesneden regeling is ontworpen, die aansluiting vindt in de systematiek van de bestaande klachtenregeling en de regeling uit hoofde van de Wet bescherming klokkenluiders.

Scroll naar boven