Wet uitbreiding taakstrafverbod verworpen

24 oktober 2022

De Eerste Kamer heeft op 18 oktober 2022 de Wet uitbreiding taakstrafverbod verworpen. De Wetenschappelijk Commissie van de NVvR adviseerde in 2019 al negatief over dit wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel beoogde het bestaande taakstrafverbod uit te breiden naar elke vorm van geweld tegen personen die in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid een publieke taak uitvoeren. Ook de Raad voor de rechtspraak en de Raad van State waren kritisch. De Eerste Kamer heeft deze adviezen ter harte genomen. De rechter moet ruimte blijven houden om in concrete zaken maatwerk te leveren.

Lees hier het advies van de WeCo.

Scroll naar boven