Wet uitbreiding taakstraffen

19 december 2019 | WeCo

De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR adviseert het wetsvoorstel in de huidige vorm niet in te dienen. De huidige kaders van straftoemeting voor geweld tegen personen met een publieke taak zijn volgens de WeCo afdoende en leiden niet tot onrechtvaardige uitkomsten.

Scroll naar boven