Volle zaal tijdens cao-bijeenkomst in Leeuwarden

3 februari 2023

Tijdens de vierde informatiebijeenkomst in de reeks van negen die de NVvR momenteel in het land organiseert, zat de zaal in de rechtbank Leeuwarden op 2 februari opnieuw vol met rechters en officieren die zich lieten bijpraten over de opgeschorte cao-onderhandelingen.

Net als tijdens de eerder gehouden bijeenkomsten in Den Haag, Den Bosch en Haarlem bleek ook hier de onvrede en actiebereidheid onder de aanwezige magistraten groot. NVvR-voorzitter Marc Fierstra en voorzitter van het cao-team Evert van der Molen gaven een toelichting op de ontstane situatie en spraken met de aanwezigen over de mogelijkheden voor het voeren actie.

De komende dagen trekt de NVvR verder door het land om ook in Amsterdam, Breda, Maastricht en Utrecht de stemming te peilen en uitleg te geven over de cao-ontwikkelingen.

Waarom deze bijeenkomsten?

De NVvR heeft in december 2022 na 7 overlegrondes de gesprekken over een nieuwe cao voor de rechterlijke macht opgeschort. De vakbond vreest dat het beroep van magistraat steeds onaantrekkelijker wordt, voor de huidige én de toekomstige generatie. Daar zijn tal van redenen voor te noemen:

  • Te hoge werkdruk door structureel overwerk
  • De veiligheid van togadragers is in het geding
  • Verlofdagen moeten steeds eerder worden ingepland
  • Geen serieuze compensatie van de hoge inflatie
  • Het looncomponent voor onkosten dreigt te worden afgeschaft
  • Netto blijft er onder de streep steeds minder over

De minister voor Rechtsbescherming toont met zijn cao-bod geen ambitie hieraan iets te doen. Voor de NVvR is dat onbespreekbaar en onbegrijpelijk. Om die reden zijn de besprekingen stilgelegd, totdat de minister met een concreet en beter voorstel komt.

Lees meer in ons cao-dossier.

Voorpagina van de Leeuwarder Courant 2/2/2023
Scroll naar boven