Volle zaal in Haarlem tijdens cao-bijeenkomst

27 januari 2023

In de rechtbank Haarlem trok de NVvR-bijeenkomst over de opgeschorte cao-onderhandelingen in de rechtbank Haarlem op 26 januari opnieuw een volle zaal. Ook hier bleek de onvrede over de werkdruk, de structurele onderbezetting en het magere loonbod van de minister groot.

Net als tijdens de eerdere bijeenkomsten in het Paleis van Justitie in Den Haag en in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bleken ook hier veel aanwezigen bereid om actie te voeren voor een betere cao. Deze weken weken trekt de NVvR door het land langs negen gerechten en parketten om met de leden te spreken over de cao.

Waarom deze bijeenkomsten?

De NVvR heeft in december 2022 na 7 overlegrondes de gesprekken over een nieuwe cao voor de rechterlijke macht opgeschort. De vakbond vreest dat het beroep van magistraat steeds onaantrekkelijker wordt, voor de huidige én de toekomstige generatie. Daar zijn tal van redenen voor te noemen:

  • Te hoge werkdruk door structureel overwerk
  • De veiligheid van togadragers is in het geding
  • Verlofdagen moeten steeds eerder worden ingepland
  • Geen serieuze compensatie van de hoge inflatie
  • Het looncomponent voor onkosten dreigt te worden afgeschaft
  • Netto blijft er onder de streep steeds minder over

De minister voor Rechtsbescherming toont met zijn cao-bod geen ambitie hieraan iets te doen. Voor de NVvR is dat onbespreekbaar en onbegrijpelijk. Om die reden zijn de besprekingen stilgelegd, totdat de minister met een concreet en beter voorstel komt.

Lees hier meer in ons cao-dossier.

Grote belangstelling in de rechtbank Haarlem
Scroll naar boven