Verslag debat Tweede Kamer over ‘Dikastocratie?’

10 maart 2020

Op 9 maart 2020 vond het rondetafelgesprek “Dikastocratie?” plaats in de Tweede Kamer. De NVvR was hierbij aanwezig en heeft het debat laten samenvatten in een uitvoerig verslag.

Lees hier het uitgebreide verslag.

Namens de rechtspraak benadrukten Geert Corstens (oud-president van de Hoge Raad) en Henk Naves (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) dat de rechter besluiten neemt op basis van voorgedragen feiten, geen politieke agenda heeft en terughoudend handelt. Zij benadrukken dat de rechter niet aan rechtsweigering mag doen en invulling moet geven aan de ruimte die de wetgever bij ‘vage normen’ voor hen open laat.

De NVvR heeft bij een eerder gesprek in de Tweede Kamer benadrukt dat het schuren van de machten soms nodig is, zolang het gezamenlijke belang van een juiste balans maar niet uit het oog verloren wordt.

Ook de recent verschenen editie van Trema ‘Schurende Machten‘ gaat in op dit thema.

Scroll naar boven