NVvR spreekt tijdens conferentie “Onze rechtsstaat in de 21e eeuw”

22 januari 2020

Op 16 januari vond in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer de conferentie “Onze rechtsstaat in de 21e eeuw” plaats, georganiseerd door de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. De rolverdeling binnen de trias politica ligt steeds vaker onder vuur. “Het is zorgelijk dat de politiek de positie van de rechter regelmatig in twijfel trekt”, sprak Minister van Staat Herman Tjeenk Willink als een van de sprekers tijdens de conferentie. Namens de NVvR sprak bestuurslid Evert van der Molen in zijn bijdrage enerzijds zijn bezorgdheid uit, maar schetste anderzijds het schuren van de machten ook als de noodzakelijke correcties binnen ons systeem. 

Een groot deel van de commissieleden was aanwezig tijdens de conferentie en gaf regelmatig reactie op zaalvragen via dagvoorzitter Ferry Mingelen. Ruth de Bock (Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam) pleitte vanuit de wetenschappelijke hoek voor de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de (kanton)rechtspraak voor burgers. Tjeenk Willink pleitte in zijn bijdrage voor respect voor elkaars positie, taak en rol en vooral met elkaar in gesprek te gaan. De belangstelling voor het onderwerp was groot, getuige de overtekende en drukbezochte conferentie. 

Spreker Evert van der Molen (bestuurslid NVvR) schetste het oplossend vermogen van rechters aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden in de vorm van bijvoorbeeld afbetalingsregelingen. Verder is hij minder bezorgd over de verhoudingen tussen de wetgevende en rechterlijke macht in ons land. “De degens met elkaar kruisen moet kunnen, maar de trias politica corrigeert als systeem ook dikwijls zichzelf”. 

Lees hier het verslag dat is gemaakt door het Advocatenblad:
https://www.advocatenblad.nl/2…

Scroll naar boven