Verlofregeling: kiest u voor IKB of PAS?

28 september 2023

Het komende jaar wordt de IKB-verlofspaarregeling geïntroduceerd. Wat betekent dat voor uw persoonlijke situatie? Rechtelijke ambtenaren van 45 jaar of ouder ontvangen dit najaar via hun werkgever een informatiebrief met een uitvoerige toelichting op de aanspraken en keuzemogelijkheden van IKB en de PAS-regeling. Omdat er veel variabelen zijn, bevat deze brief geen berekeningen. Om toch een beeld te krijgen van de omvang van betaalde verlofuren heeft de NVvR enkele berekeningen gemaakt in de gehanteerde leeftijdscategorieën.

De komende maanden kan iedere rechter of officier die dit jaar 45 jaar (of ouder) wordt een keuze maken tussen de nieuwe IKB-regeling of de ‘oude’ PAS-regeling. De keuze voor IKB of PAS is een persoonlijke afweging, waarbij zowel uw eigen situatie als voorkeuren een rol spelen. Zo is de PAS-regeling in het aantal verlofuren ruimer, maar zitten er regels aan vast waarvan u niet kunt afwijken. De IKB-overgangsregeling biedt minder uren, maar is flexibeler bij het opnemen van die uren. Maakt u geen keuze, dan wordt per 1 januari 2024 het IKB-verlofsparen toegepast.

Berekeningen in de gehanteerde leeftijdscategorieën:

Leeftijd in 2023
45 t/m 49 jaarPAS-regeling geeft 3,4% tot 69% meer betaalde verlofuren dan IKB
50 t/m 56 jaarPAS-regeling geeft 73% tot 142% meer betaalde verlofuren dan IKB
57 jaar tot AOW-leeftijdPAS-regeling geeft 122% tot 165% meer betaalde verlofuren dan IKB

Wanneer IKB-deelnemers 5% of 10% (omvang PAS-korting) van hun salaris zouden aanwenden voor de aankoop van IKB-uren dan geeft dat het volgende overzicht:

Leeftijd in 2023
45 t/m 49 jaarIKB-regeling geeft 7% tot 38% meer betaalde verlofuren dan PAS
50 t/m 56 jaarPAS-regeling geeft 1% tot 117% meer betaalde verlofuren dan IKB
57 jaar tot AOW-leeftijdPAS-regeling geeft 113% tot 131% meer betaalde verlofuren dan IKB

In algemene zin kan gezegd worden: wilt u vooral flexibiliteit, kies dan voor de IKB-optie. Wilt u op latere leeftijd vooral minder uren per week (gaan) werken, kies dan voor de PAS-optie.

NB: De wettelijke vakantiedagen zijn in bovengenoemde overzichten buiten beschouwing gelaten.

De NVvR heeft over deze keuze afspraken gemaakt in het meest recente arbeidsvoorwaardenakkoord. Deze kunt u hier nalezen (zie paragraaf 5.3). In een eerder nieuwsbericht van de NVvR kunt u ook extra informatie vinden.

Scroll naar boven