Verkiezingsprogramma’s getoetst op rechtsstatelijkheid

16 november 2023

Ook voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november heeft een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ingestelde Commissie Rechtsstatelijkheid de verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen getoetst op rechtsstatelijkheid.

Hoewel de commissie de meeste plannen van de politieke partijen positief beoordeelt, zijn bij tien van de achttien onderzochte partijprogramma’s voorstellen aangetroffen die de toets aan de minimumnormen van de rechtsstaat niet doorstaan.

Lees hier de berichtgeving en analyse van de NOvA.

Scroll naar boven