Cao-ultimatum rechters en officieren volop in het nieuws

23 februari 2023

De media hebben de afgelopen dagen uitgebreid aandacht besteed aan het door de NVvR gestelde ultimatum aan minister Weerwind. De NVvR voelde zich genoodzaakt dit ultimatum te stellen omdat er van de minister na het vastlopen van de cao-onderhandelingen niets concreets werd vernomen.

Kranten, radio- en tv-programma’s stonden uitgebreid stil bij de groeiende onvrede van magistraten over de hoge werkdruk, de personeelstekorten, het toenemend aantal bedreigingen en de impact hiervan op onze samenleving. Dit heeft ook gevolgen voor de toekomst van onze rechtspleging, aangezien deze ontwikkelingen impact hebben op de beeldvorming van de magistratuur en de instroom van rechters en officieren.

Ook de advocatuur verklaarde zich solidair en liet in diverse tv-uitzendingen van zich horen.

Na de vastgelopen cao-besprekingen met de minister van Rechtsbescherming en de uitgebreide ledenraadpleging die de afgelopen weken in het land plaatsvond, heeft de NVvR aan de minister een ultimatum gesteld tot 10 maart aanstaande om aan de geformuleerde eisen tegemoet te komen. Als dit niet gebeurt, zal de NVvR – zij het met tegenzin – tot nadere acties overgaan.

Klik hieronder om uitzendingen te bekijken/beluisteren en berichtgeving te lezen.

Scroll naar boven