Strafmaxima Opiumwet verhoogd – discussie over aanpak wenselijk

7 maart 2024

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR heeft een advies geschreven over het voornemen van de minister van Justitie en Veiligheid om de strafmaxima voor het invoeren, doorvoeren, verhandelen en/of bewerken van harddrugs te verhogen.

De WeCo waarschuwt in haar advies voor te hoog gespannen verwachtingen. De strafrechtsketen staat onder grote druk. Nu al vergen zaken die direct of indirect te maken hebben met de Opiumwet veel capaciteit van OM en ZM.

Een bredere discussie over nut en noodzaak van de huidige aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit is tegen deze geschetste achtergrond wenselijk. In de memorie van toelichting wordt gesproken over een brede aanpak met aandacht voor preventie, toezicht en handhaving, en repressie. Repressie is idealiter het sluitstuk in die brede aanpak.

Lees hier het advies.

Scroll naar boven