Strafmaxima harddrugs

5 maart 2024 | WeCo

De Minister van Justitie en Veiligheid wil de strafmaxima in de Opiumwet verhogen. De WeCo kan de Minister hierin volgen, maar waarschuwt wel voor te hoog gespannen verwachtingen. In de memorie van toelichting wordt gesproken over een brede aanpak met aandacht voor preventie, toezicht en handhaving, en repressie. Repressie is idealiter het sluitstuk in die brede aanpak. De strafrechtsketen staat onder grote druk. De WeCo constateert dat nu al veel capaciteit wordt gebruikt met zaken die direct of indirect te maken hebben met de Opiumwet. Een bredere discussie over nut en noodzaak van de huidige aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit is tegen deze geschetste achtergrond wenselijk.

Scroll naar boven