Pilot feestdagenruil

25 januari 2024

Binnenkort gaat een proefproject van start, gericht op rechters en raadsheren, dat de mogelijkheid biedt om feestdagen te ruilen. Dit initiatief, vergelijkbaar met een reeds landelijk lopend project bij het Openbaar Ministerie, stelt collega’s met diverse religieuze of levensbeschouwelijke achtergronden in staat om feestdagen te ruilen. Hierdoor kan iedereen op gelijke wijze invulling geven aan dagen die voor hen van bijzondere betekenis zijn. Dit proefproject beoogt de diversiteit en inclusie binnen de organisatie te bevorderen.

Hoewel dergelijke regelingen (die overigens ook gelden voor gerechtsambtenaren) natuurlijk uiteindelijk landelijk beleid moeten worden, doet helaas aan de zijde van De Rechtspraak vooralsnog slechts een deel van de gerechten mee aan de proef, waardoor de resultaten van de pilot later op landelijk niveau wellicht lastig te beoordelen zijn. Op het moment van schrijven is het bijvoorbeeld nog onzeker of grote rechtbanken in de Randstad, zoals die in Amsterdam en Rotterdam, deel gaan nemen. De NVvR verwacht dat zij een belangrijke bron van informatie kunnen zijn voor het beoordelen van de resultaten van deze pilot. De NVvR hoopt dat alle gerechten alsnog besluiten hun medewerking te verlenen aan de pilot. Dit zou niet alleen leiden tot een betrouwbare meting van zowel de tevredenheid van de individuele deelnemers als de impact op de organisatie, maar ook de uitstraling geven die past bij een organisatie die diversiteit en inclusie  als een kernwaarde beschouwt.

Wij nodigen u uit om bij uw eigen rechtbank na te gaan of u binnenkort kunt participeren in dit proefproject. Zodra de NVvR hierover duidelijkheid heeft, laten wij dat via onze nieuwsbrief weten.

Scroll naar boven